”2022’de Türkiye’nin ihracat pazarlarındaki şansı artacak”

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni normalin hâkim olduğu 2021 yılında, enerji verimli, çevreci, yenilikçi ürünleri ve ileri teknolojileriyle öne çıkan Mitsubishi Electric, 100. yılında kurumsal felsefesini de yeniledi. Tüm dünyada çevre hassasiyeti ve sürdürülebilir politikaların öne çıktığı bir yılı başarıyla geride bırakan şirket, özellikle de imza attığı yatırımlarla bu alanda güçlü bir varlık gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Saraçoğlu, 2021 yılını verimli bir adaptasyon süreci olarak geçirdiklerini ifade etti. Şirketin 2022 yılına dair öngörülerini ve hedeflerini açıklayan Saraçoğlu, klima sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemleri, ileri robot teknolojileri, mekatronik CNC sistemler ile asansör ve yürüyen merdiven alanlarındaki ürün ve çözümleriyle öncü bir teknoloji lideri olarak çalıştıklarını ve gerek özel sektör gerekse kamu projelerine artan bir ivmeyle devam edeceklerini belirtti.

– “2022’DE TÜRKİYE’NİN İHRACAT PAZARLARINDAKİ ŞANSI ARTACAK”

Yeni yılın ikinci yarısında, pandeminin etkisinin azalmasıyla sektörlerdeki durgunluğun yerini hareketliliğin alacağını vurgulayan Şevket Saraçoğlu, “Pandemi ile birlikte dünya düzeninde hem ekonomik hem de sosyal ve kültürel anlamda çok ciddi değişiklikler meydana geldiği bir gerçek. Bu noktada pandeminin hızlandırdığı birçok gelişmenin 2022 yılında da devam edeceğini söyleyebiliriz. Özellikle de artan tüketim talebi karşısında üretim ve tedarik zincirinde yaşanan aksamalar, arz-talepte istenilen optimum dengenin sağlanmasını zorlaştırabiliyor. Ham madde sıkıntısı, tedarik zincirinde transit bölge görevi gören ülkelerde meydana gelen ulaşım sorunları, küresel ekonomik aktivitelerdeki yavaşlamalar, sanayide kapasite kullanım oranlarının gerilemesi ve finansal piyasaların kırılgan yapısı az da olsa devam edebilir.” ifadelerini kullandı.

Saraçoğlu, öngörülerin pandeminin 2022’nin ilk baharına kadar devam edeceği yönünde de olsa artçı etkilerin belli bir süre daha kendini hissettirebileceğine işaret ederek, “Yine de pandeminin yaz aylarından sonra daha az hissedileceğinin düşünülmesi hem tüketiciye hem de üreticiye nefes aldıracaktır. Ülkemizin konumu ve üretim potansiyeli, Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artırabilir ve en önemlisi ihracat pazarlarında şansını yükseltebilir. Bu noktada, ülkemizin 2022 yılında üretimde büyüme yakalayacağını, sanayideki ürün çeşitliliği, yetişmiş insan gücü ve lojistik avantajlarından dolayı pozitif yönde ayrışacağını düşünüyorum.” açıklamasında bulundu.

– “HEDEFİMİZ, TÜKETİCİLERİMİZİ BİR 100 SENE DAHA ÇAĞIN ÖTESİNE TAŞIMAK”

2021 yılının Mitsubishi Electric için çok önemli olduğunu ve başarılarla taçlanmış bir 100 yılı geride bıraktıklarını vurgulayan Şevket Saraçoğlu, “100 yıl önce başlayan bir yolculuk ve sayısız ilke ev sahipliği yapan güçlü bir tarihle bugün dünyanın en önemli şirketleri arasında yer alıyoruz. 100 yıllık tarihimizin arka planına baktığımızda, yapay zekâ tabanlı ve iç ortam hava kalitesini artıran klima ve havalandırma sistemleri geliştirmemizden 1980’li yıllardan bu yana robot teknolojisine odaklanmamıza, Sanayi 4.0’ın gündeme taşınmasından çok daha önce 2003 yılından bu yana kendi fabrikalarımızda kullandığımız dijital fabrika konsepti e-F@ctory’den veri merkezleri için soğutma sistemlerine kadar zamanın ötesinde cesur adımlar yer alıyor. Ayrıca fabrikalar için yapay zekâ tabanlı yazılımlar, fabrika içindeki motor sistemlerini korumak amacıyla siber savunma sistemi gibi hızla değişen trendlere uygun ürün ve çözümler geliştirerek de dünyadaki dinamikleri yakalama konusundaki başarımızı kanıtlıyoruz. Bizim bu noktada tek bir hedefimiz var, hayata değer katan çözümlerle iş ortaklarımızı ve tüketicilerimizi bir 100 sene daha çağın ötesine taşımak.” değerlendirmesinde bulundu.

– MİTSUBİSHİ ELECTRİC’TEN SANAYİYİ GELECEĞE HAZIRLAYAN HİBRİT TEKNOLOJİLER

Birçok fabrikanın Mitsubishi Electric teknolojileriyle otomasyon ve dijital dönüşüm alt yapısına sahip olduğunu belirten Saraçoğlu, “Dijitalleşmenin ve üretimde otomatikleşmenin öneminin çok daha net anlaşıldığı 2021 yılında tüketicilerin kişiselleşen taleplerine inovatif teknolojilerimizle cevap verdik. Geçmişte olduğu gibi bugün de dijital fabrikalarda robotlar ve insanların etkileşimli çalıştığı üretim hatlarının sadece robotlardan oluşan üretim hatlarından daha verimli olduğu bilinciyle hareket ediyor, insanla iş birliği içinde görev alan kolaboratif robot serimizle sanayiye değer katıyoruz. Uzmanlık gerektiren görevleri gerçekleştirmek için gerekli esneklik ve ayarlanabilirlik olanakları sunan MELFA ASSISTA kolaboratif robotlarımızla insan iş gücünü asiste ederek üretime hibrit bir perspektif kazandırıyoruz. Sanayi 4.0’a yanıtımız olan e-F@ctory konseptimizle üretim hattındaki tüm makine ve sistemlerin internet üzerinden haberleşmesini sağlayarak hem sanayiye hem ülkemizin ekonomisine önemli bir kalkınma modeli sunuyoruz. Şirket olarak her geçen gün geliştirdiğimiz konseptimizle 2022 yılında da büyük sanayicilerimize ve KOBİ’lere katma değer sağlamayı sürdüreceğiz.” ifadelerine kullandı.

– “ENERJİ TASARRUFLU KLİMALARIYLA FARK YARATIYOR”

Şevket Saraçoğlu, 2021 yılında pandeminin de etkisiyle klimadaki taleplerde önemli bir artış olduğunu vurgulayarak, klimaların artık bir lüks değil temiz hava deneyimi için gereklilik olarak konumlanmasıyla pazarda ciddi bir hareketliliğin yaşandığını belirtti.

Mitsubishi Electric olarak toplumun kazandığı bu farkındalıktan dolayı mutlu olduklarının altını çizen Saraçoğlu, şunları aktardı:

“Temiz hava deneyimini enerji tasarruflu ve çevreye dost teknolojilerle entegre ederek 2021 yılında da evlerin ve ofislerin tercihi olduk. Bireysel sistemlerden merkezi sistemlere geleceğin enerji verimliliği kriterlerine uygun cihazları bugünden pazara sunan bir şirket olarak, A+++ sınıfına ulaşan Legendera serisi, A+++ soğutma ve A++ ısıtma verimliliğine sahip EnviroME serisi ve yakın zamanda piyasaya sunduğumuz yenilenen Plasma Quad Plus hava temizleme cihazlarının yanı sıra V Blocking filtre ile yaşam alanlarının havasının dört mevsim istenilen kalitede tutulmasını sağlamaya devam ettik. Önümüzdeki dönemde de yeni iklimlendirme teknolojilerimizle evlerden kamusal alanlara kadar her alanda temiz hava deneyimini ayrıcalıklı kılmayı sürdüreceğiz. Mitsubishi Electric, aynı zamanda Türkiye’yi önemli bir üretim üssü olarak konumlandırıyor. Bu noktada, markamızın Avrupa’daki ilk ev tipi klima fabrikası olma özelliğini taşıyan Manisa’daki dijital fabrikası Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim AŞ, Türkiye ve Avrupa için yüksek enerji tasarruflu ve çevre dostu klimalar üretmeye hız kesmeden devam etti.”

– “5G AÇIK İNOVASYON LABORATUVARI YATIRIMINI HAYATA GEÇİRDİK”

Mitsubishi Electric’in belirli iş kollarının ihtiyaçlara yönelik çözümleri araştırmak ve uygun çözümler geliştirmek için Japonya’da 5G Açık İnovasyon Laboratuvarı’nı hayata geçirdiğini belirten Saraçoğlu, “Şirketimiz, yeni 5G iş ve hizmetleri geliştirilmek ve özel iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için müşterileri ve iş ortaklarıyla iş birliği yapmak amacıyla 5G Açık İnovasyon Laboratuvarı’nı kurdu. Markamızın bu laboratuvarı hayata geçirmesindeki amacı sistem ve ekipmanlarımızı yerel 5G sistemleriyle geliştirmek, üretmek ve tek noktadan tedarikini sağlayarak entegre hizmet sunmak.” açıklamasına yaptı.

– ÇEVRE HEDEFLERİNE BAŞARIYLA ULAŞTI, PATENT BAŞVURULARINDA LİDERLİĞE OYNADI

Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Saraçoğlu, tüm faaliyetlerini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında ele aldıklarını ve belirlenen hedeflere ulaşmak için operasyonel süreçlerden sosyal sorumluluğa kadar birçok konuda çalışmaya imza attıklarını ifade ederek şunları ifade etti:

“Bu doğrultuda oluşturduğumuz Çevre Vizyonu 2021’i başarıyla tamamladık. Ürünlerimizin kullanımı sırasında ortaya çıkan sera gazı (CO2) emisyonlarında, üretim operasyonlarından kaynaklanan karbon emisyonlarını ciddi oranda düşürdük. Karbonsuz bir dünya amacı doğrultusunda 2050 yılında ise neredeyse sıfır karbon salımı hedefine ulaşmak istiyoruz. Bunlara ek olarak, 2021 yılında sıfır enerjili bina konseptinin yaygınlaştırılması için SUSTIE merkezini hayata geçirdik. Bu merkezle amacımız ise enerji tasarrufu teknolojilerinin geliştirilme ve test aşamalarını büyük oranda kolaylaştırmak. 2021 yılında, İsviçre merkezli Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün WIPO GREEN teknoloji platformuna partner statüsüyle dahil olduk ve çevre dostu teknolojilerimizle açık inovasyonu desteklemeye başladık. Şirketimiz, WIPO’nun 2 Mart 2021 tarihli duyurusuna göre ise 2020 yılı uluslararası patent başvurularında Japonya’da birinci, küresel çapta ise üçüncü oldu.”

– “BİR ASIR DAHA UYGARLIK YOLUNDA İLERLEMEYE DEVAM EDECEK”

Yeni kurumsal felsefeleri kapsamında 2022 yılında da sürekli teknolojik yenilik ve kesintisiz yaratıcılıkla etkin ve rahat bir toplumun oluşmasına katkıda bulunacaklarını belirten Saraçoğlu, “Değişimi hedefleyen güçlü bir irade ve tutkuyu paylaşarak “daha da iyi bir yarın” yaratmak için çalışacağız. En önemlisi de 100 yıllık başarımızı, bir asır daha devam ettirmek ve uygarlık yolunda ülkemizi başarıya taşımak için her daim daha ilerisini hedefleyeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir