Ekonomide yeni dönem! İşte 25 başlıkta Türkiye modeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın detaylarını önceki gün detaylarını anlattığı Türkiye Ekonomi Modeli; üretime dayalı ve ihracat öncelikli bir temele dayanıyor.

Yeni Şafak’ın derlediği habere göre, Türkiye’nin önüne çıkan tarihi fırsatı değerlendirmek için küresel çapta üretimle tedarik merkezi olma potansiyelini öne çıkarılıyor. Bunun için Türkiye’nin lojistik alt yapısı, üretim kapasitesi, ihracat ve doğrudan yabancı yatırım çekme kabiliyetinden yararlanılacak.

KÜRESEL DEĞER ZİNCİRİNDE ÜST SIRAYA

Bu adımlarla amaçlanan temel hedeflere uluşmak için öncelikli olarak makroekonomik istikrarı sağlanacak. Yüksek katma değerli yatırımları teşvik ederek üretim ihracat ve istihdam artırılacak. Bu yolla cari açık sorununu kalıcı olarak çözmek, orta gelir tuzağını aşmak ve küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkmak da hedefleniyor.

TÜRKİYE’YE ÖZGÜ BİR MODEL

Program hazırlanırken; Türkiye’nin demokratik geleneği, serbest piyasa ekonomisi tecrübesi, dinamik ekonomisi ve güçlü iş dünyası gibi kendine özgü özellikleri dikkate alındı. Programın başarısı için öne çıkarılan anahtar kelime ise “Makroekonomik İstikrar” olarak dikkat çekiyor.

Üretime dayalı ihracat öncelikli modelin orta ve uzun vadede başarı sağlayabilmesi için öncelikle makroekonomik istikrar korunacak. Programın bu ayağı için beş adımdan oluşan bir eylem planı öngörülüyor.

BEŞ ADIM HIZLICA ATILDI

1- Şirketlerin, yatırım fon ve ortaklıklarından elde edilen kar payları kurumlar vergisinden istisna kılındı.

2- Temettü ödemeleri üzerindeki stopaj yüzde 15’ten yüzde 10’e indirildi.

3- İhracatçı ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisi bir puan indirildi.

4- Devlet iç borçlanma senedinde stopaj oranı eurobondlarda olduğu gibi yüzde 10’dan yüzde 0’a düşürülerek tamamen kaldırıldı.

5- Bireysel Emeklilik Sistemi(BES)’ndeki devlet katkısı yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarıldı.

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ ADIMLARI

6- Mega endüstri bölgeleri kurulacak

7- Elektrikli araç endüstrisi teşvik edilecek.

8- Sözleşmeli tarım uygulamalarına ilişkin münhasır kanun çıkarılacak.

9- Gıda bankacılığı teşvik edilecek.

10- Mesleği eğitim merkezleri güçlendirilecek.

11- Sektörel beceri haritaları çıkarılacak.

ANAHTAR KELİME MAKROEKONOMİK İSTİKRAR

12- Serbest piyasa ekonomisi, finansal serbestlik ve serbest kambiyo rejimine tam bağlılıktan kesinlikle vazgeçilmeyecek.

13- Ekonomi politikaları daha şeffaf ve öngörülebilir olacak.

14- Dengeli ve sürdürülebilir bir maliye politikası uygulanacak.

15- Piyasalardaki oynaklığın azaltılmasına yönelik olarak gereken makro-ihtiyati tedbirler alınacak.

16- Piyasa beklentisi iyileştirilerek reel sektörün önünü daha net görmesi sağlanacak.

YILDIZ SEKTÖR DESTEKLERİ

17- Katıma değeri yüksek üretim ve yatırım yapan; verimlilik odaklı büyümeyi tetikleyen ulusal ve küresel ölçekte talep gören veya görmesi beklenen ürün ve hizmetleri üreten sektör ve firmalar (Togg, çip ve savunma sanayiinde faaliyet gösteren stratejik şirketler gibi) öncelikli desteklenecek.

18- Enerji, savunma sanayii, havacılık ve ilaç gibi stratejik sektörler ile tarım ve hayvancılık gibi yaşamsal öneme sahip sektörlere kredide öncelik tanınacak.

19- Küresel iklim değişikliğinin etkileri dikkate alınarak yenilikçi tarım projeleri desteklenecek.

20- Cari işlemler dengesine olumlu katkı sağlayan turizm sektöründe ülkemizin marka haline gelmesi için değişen tüketici eğilimleri teknolojik gelişmeler dikkate alınarak alternatif turizm ürünleri belirlenecek ve farklı ülkeler tespit edilerek potansiyel artırılacak.

ÖNCELİKLİ SEKTÖRLERE KREDİ

21- Yatırım teşviki kapsamında kredi verilecek ve kefalet sağlanacak.

22- KİT’lerden elde edilen ve bütçeye aktarılan gelir paylarına endeksli olarak çıkarılabilecek kamu borçlanma senetleri, yatırımcıların döviz yerine TL bazlı varlıklara olan yönelimini artıracak ve ters dolarizasyonu teşvik edecek.

23- Proje bankacılığıyla bankaların kredi tahsisi ve izlenmesine ilişkin uluslararası standartlara uygun sistemlerin kurulması, veriye, risk analizine ve bilgiyi dayalı kredi kullandırılması sağlanacak.

24- Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması teşvik edilecek.

25- Katma Değer Vergisi (KDV) mevzuatı sadeleştirilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir