Heyecanlandıran açıklama! 60 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv keşfedildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’deki doğal gaz keşfinin yanı sıra bu yıl kara alanlarında gerçekleştirilen 26 yeni keşifle yaklaşık 60 milyon varil petrol eşdeğeri rezervin Türkiye’ye kazandırıldığını bildirdi.

Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunda, enerji ve madencilik politikalarını bütüncül, öngörülebilir, sürdürülebilir ve yeşil kalkınma öncelikli stratejiyle ele aldıklarını ifade etti.

Eylül sonu itibarıyla elektrik enerjisi kurulu gücünün 98 bin 789 megavata ulaştığını aktaran Dönmez, son 20 yıllık tüketim verilerine göre elektrik tüketiminde yıllık ortalama yüzde 5 artış olduğunu söyledi.

Dönmez, 2000’li yıllarda 130 milyar kilovatsaat seviyelerinde olan elektrik tüketiminin, geçen yıl 306,1 milyar kilovatsaate ulaştığına dikkati çekerek, “2021 yılı tüketimimizin de geçen yıla göre yaklaşık yüzde 8 artış göstermesini öngörüyoruz. Bu tüketim artışı hayata geçirilen yatırımlar ve zamanında alınan tedbirlerle sorunsuz şekilde karşılanmış olup, bu alanda arz güvenliğimiz tahkim edilmiştir. Yılın 9 ayında üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 37’si yenilenebilir enerji kaynaklarından, yüzde 31’i kömürden, yüzde 32’si doğal gazdan, geri kalanı ise diğer kaynaklardan sağlandı. Yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 52 olarak gerçekleşti.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu kapsamda rüzgar enerjisi kurulu gücünün 10 bin 167 megavata ulaştığını belirten Dönmez, şöyle devam etti:

“Güneş enerjisi kurulu gücü ise 7 bin 534 megavat seviyesine gelmiştir. Türkiye hidroelektrikte 31 bin 447 megavat kurulu güçle dünyada ilk on ülke arasında olup, 2020’de Çin’den sonra en yüksek hidroelektrik kapasitesini devreye alan ülke olduk. Jeotermal enerjide toplam küresel kurulu gücün yüzde 11,5’ine sahip olan ülkemiz dünyada dördüncü, Avrupa’da ise ilk sıradadır. Rüzgar enerjisinde Avrupa’da yedinci, dünyada on üçüncü, güneş enerjisinde ise Avrupa’da sekizinci, dünyada on altıncı sırada yer alıyoruz. Sadece 2020 yılında devreye aldığımız yenilenebilir enerji kurulu gücü, 24 Avrupa ülkesinin toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünden fazladır.”

– “367 YERLEŞİM YERİNE DAHA DOĞAL GAZ ARZI SAĞLANACAK”

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, kömürün dünya birincil enerji arzında yüzde 26,8, elektrik üretiminde ise yüzde 36,7 paya sahip olduğuna işaret eden Dönmez, linyit rezervinin 19 yılda yüzde 135 artarak 19,5 milyar tona ulaştığını, taş kömürü dahil toplam kömür rezervinin ise 21 milyar tonun üzerine çıktığını bildirdi.

Dönmez, yerli kömür kaynaklı elektrik kurulu gücünün eylül sonu itibarıyla 11 bin 336 megavata ulaştığına dikkati çekerek, 2020 yılında 89 milyon ton yerli kömür üretimiyle ekonomiye 7 milyar liralık katkı, yan sektörlerle birlikte 120 bin kişiye de istihdam sağlandığını söyledi.

2000’li yıllarda sadece 5 şehirde doğal gaz kullanıldığını anımsatan Dönmez, “Bugün 81 ilimizin tümüne ve 604 ilçe ve beldemiz ile 171 OSB’ye doğal gaz ulaştırılmış durumdadır. 2000’li yıllarda 1,3 milyon olan doğal gaz abone sayısı 17,9 milyona çıkmış olup ülkemiz nüfusunun yüzde 82’sine doğal gaz kullanım imkanı sunularak doğal gazdan aktif olarak faydalanan nüfus 56 milyona çıkarılmıştır. Her bir vatandaşımızın doğal gaz konforunu yaşaması adına mümkün olan bütün yerleşim yerlerine doğal gaz ulaştırmayı hedefliyoruz. 2021-2026 döneminde 367 yerleşim yerine daha doğal gaz arzı sağlanacağının müjdesini de vermek isterim.” ifadelerini kullandı.

Yıllık doğal gaz tüketiminin bu yıl geçen yıla göre yüzde 22 artışla 60 milyar metreküp seviyelerine yakın olmasını beklediklerini belirten Dönmez, bu tüketim artışına rağmen doğal gazda arz güvenliğinin sağlandığını kaydetti.

– “MİLLİ GEMİLERİMİZLE 15 SONDAJ TAMAMLANDI”

Hidrokarbon arama ve mevcut üretimi artırma çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Dönmez, “Deniz alanlarımızda milli gemilerimizle 15 sondaj tamamlanmıştır. Kara alanlarımızda ise 9 ayda 99 arama, üretim ve tespit kuyusu açılmış olup, yaklaşık 224 bin metre sondaj yapılmıştır. Karadeniz’deki doğal gaz keşfimizin yanı sıra 2021’de kara alanlarında gerçekleştirilen 26 yeni keşifle yaklaşık 60 milyon varil petrol eşdeğeri rezerv ülkemize kazandırılmıştır.” dedi.

Türkiye’yi nükleer güç santraline sahip ülkeler arasına katmak için çalışmalara devam ettiklerini anlatan Dönmez, tamamlandığında Türkiye’nin yıllık elektrik talebinin yüzde 10’unu tek başına karşılayabilecek Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) ilk ünitesini 2023’te, diğer üniteleri de birer yıl arayla 2026 yılına kadar devreye alacaklarını kaydetti.

Akkuyu NGS ile yıllık 35 milyon ton karbondioksit salımının engellenmiş olacağını ifade eden Dönmez, Akkuyu NGS projesi dışında iki NGS daha kurulmasına yönelik çalışmalara da devam ettiklerini vurguladı.

Dönmez, madencilik sektörünün gayri safi yurt içi hasıla içindeki payının yılın ilk yarısında yüzde 1,4 olarak gerçekleştiğini, yıl sonunda ise yüzde 1,9’a yükselmesini öngördüklerini ifade etti.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla son 19 yılda yaklaşık 11,2 milyar ton kömür, 24 bin ton uranyum, 7 bin 724 ton toryum, 263 milyon ton mermer, 20,7 milyar ton sodyum sülfat ve 243 bin ton nadir toprak elementi rezervi keşfedildiğini aktaran Dönmez, toplam metal altın rezervinin ise 1890 tona ulaştığını bildirdi.

Dönmez, 2002 yılında yaklaşık 700 milyon dolar olan maden ihracatının 2020 yılında 4,27 milyar dolar, 2021 yılı eylül ayı itibarıyla ise 4,4 milyar dolar olduğunu vurgulayarak, “Maden ihracatımızın yıl sonunda 6 milyar dolar olarak gerçekleşmesini bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

Salgına rağmen 2020 yılında altın üretiminde 42 ton üretimle rekor kırıldığını aktaran Dönmez, “Böylece ekonomimize 2,4 milyar dolarlık bir katkı sağlanmıştır. Hedefimiz yeni sahaların da devreye girmesiyle 5 yıl içerisinde yıllık 100 ton altın üretimine ulaşmak ve yurt içindeki altına olan talebin en az yarısını yerli üretimden karşılamaktır.” diye konuştu.

Dönmez, madencilik sektörünün daha sürdürülebilir bir yapı kazanması için bürokrasiyi azaltan ve yatırımcıların işini hızlandıran “e-Maden Projesi” uygulamasının bütün modüllerinin tamamlandığını, yatırımcılar tarafından aktif olarak kullanıldığını söyledi.

– MADEN SAHALARINDA DRONE İLE DENETİM DÖNEMİ

Maden ocaklarının denetimi, çalışanların eğitimi, kullanılan makine ve ekipmanların standart hale getirilmesi ile ilgili faaliyetlere yönelik çalışmaların da devam ettiğini belirten Dönmez, “Çağın getirdiği teknolojik imkanlardan en üst seviyede faydalanılarak maden sahalarında drone ile denetim dönemini başlattık. Bu kapsamda, 105 maden sahasının denetimi insansız hava araçları ile yapılmıştır.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin dünya bor rezervinin yüzde 73’üne sahip olduğunu vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

“Eti Maden 2020 yılında dünya bor pazarının yüzde 57’sine hakim konuma gelmiştir. Eti Madenin, 2002 yılında 436 bin ton olan rafine bor ürünleri üretimi 2018 yılında 2 milyon 433 bin tona ulaşmış olup, 2020 yılında salgın koşullarına rağmen 1 milyon 670 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Salgın sonrasında bu yıl 2,6 milyon ton satış rakamına ulaşarak rekor kırmayı ve küresel pazarın yüzde 62’sine hakim olmayı hedefliyoruz. Bor mineralinden katma değeri yüksek uç ürün üretilmesine yönelik olarak Bor Karbür üretim tesisi inşasına başlanmış olup, 2022 yılı içinde tamamlanacaktır.”

Dönmez, yılda 600 ton kapasiteli Lityum Karbonat Üretim Tesisi’nin kurulması için de çalışmaların sürdüğünü belirterek, “2022 yılı içerisinde tesisin yapım ihalesinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bununla birlikte, Ferrobor ürünü için 500 ton/yıl kapasiteli üretim tesisinin ihale süreci devam etmekte olup, yıl sonuna kadar sözleşmenin imzalanmasını hedefliyoruz.” diye konuştu.

Yer altı kömür madenlerinde çalışan işçilere sağladıkları desteğe ilişkin Dönmez, “Destek ödemesi yapılan işletme sayısı 79’a çıkarılmıştır. 2021 yılı için 180 milyon 855 bin 993 lira ödeme gerçekleştirilmiş olup, bugüne kadar toplamda 549 milyon 953 bin 258 lira destek ödemesi yapılmıştır.” değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, bakanlık olarak MTA, MAPEG, TENMAK, EPDK, NDK dahil olmak üzere 2022 yılı bütçesinin 7 milyar 707 milyon 842 bin lira olduğunu bildirdi.

– “TÜRKİYE’NİN BÖLGESEL TİCARET MERKEZİ OLMA HEDEFİNE KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ”

Komisyonda sunum yapan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz da eylül itibarıyla elektrik piyasasında ön lisans hariç 2 bin 328, doğal gaz piyasasında 336, petrol piyasasında 13 bin 660 ve LPG piyasasında 11 bin 307 lisanslı oyuncu bulunduğunu söyledi.

Türkiye’nin bölgesel bir ticaret merkezi olma hedefine katkı sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Yılmaz, “Elektrik piyasasında verilen lisanslar kapsamında bugüne kadar özel sektöre ait yaklaşık 55 bin 315 kurulu gücündeki yeni kapasite sisteme dahil edildi. Lisanssız kapasitemiz ise 7 bin 348 megavata ulaştı. Son 19 yılda yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücümüz yüzde 335 artarak 12 bin megavattan 52 bin megavata ulaştı.” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, petrol piyasasında ise bugün itibarıyla 6 rafinerici lisansı bulunduğuna dikkati çekerek, Türkiye’nin yıllık 41 milyon tonluk ham petrol işleme kapasitesiyle birlikte rafinaj konusunda önemli bir merkez haline geldiğini kaydetti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir