İcra dosyası olanlar dikkat! Yargıtay kararını verdi

Bir kooperatif lideri, ödenmeyen alacak sebebiyle borçlular hakkında saat 16.00 sularında İcra takibi başlattı. Takipten haberdar olan davalılar, ilgili borç ölçüsü parayı tıpkı gün saat 17.11’de kooperatifin banka hesap numarasına yatırdı. 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yolunu tutan alacaklı, takibe geçildikten sonra ana para borcunu ödemiş olsalar da vekalet fiyatı, faiz, tahsil harcı ve ferilerini ödemek zorunda olduklarını, icra belgesine yapılan itirazların türel destekten mahrum ve mesnetsiz olduğunu ileri sürerek, itirazın iptali ile alacağın yüzde 20 oranından aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep etti.

Davalılar, icra takibi yapılmadan evvel borcun tamamını ödediklerini, borcun tahsil edilmesinden sonra yapılan icra takibinden ötürü vekalet fiyatı ve icra sarfiyatının istenemeyeceğini savunarak davanın reddini istedi. Mahkeme, ödeme buyruğunun düzenlenmesinden ve şimdi bildiri edilmemesine karşın tıpkı gün bir saat sonra ödemenin yapılması durumu karşısında tarafların birbirlerinden haberdar olmadığının kabulünün hayatın olağan akışına muhalif olduğuna dikkat çekti. Mahkeme kararında, “Ödeme buyruğunun ödemenin yapıldığı tıpkı günün akşam saatlerinde mesai bitimine yanlışsız düzenlenmesi ve çabucak akabinde banka ödemesi yoluyla borcun ödenmiş olması, türel manada ortalarında hasımlık bulunan alacaklının borçlulara vekalet fiyatı ve icra masrafı yüklemek gayesiyle dava konusu takibi başlattığının anlaşıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir” denildi.

2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce ölçü prestijiyle kesin olarak verilen karara karşı Adalet Bakanlığı tarafından kanun faydasına temyiz isteminde bulunuldu. Dava evrakını yine inceleyen Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda şu tabirlere yer verildi:

“Banka hesap numarasına yapılan ödemeden takipten sonra alacaklının yada vekilinin haberdar edildiği ispatlanamadığından ve alacaklının her gün ve saatte banka hesabını denetlemesi hayatın olağan akışı içinde mümkün bulunmadığından ötürü bu ödemenin kısmi ödeme olduğunun kabulü gerekir. O halde, mahkemece takip günü yapılan ödemenin takipten evvel yapılan ödeme olarak kabul edilemeyeceği ve alacaklının takipte haklı olduğu gözetilerek, takip tarihi prestijiyle tespit edilen toplam borç üzerinden borçlunun icra vekalet fiyatı ve takip masraflarından sorumlu olacağı kabul edilerek buna nazaran bir karar verilmesi gerekirken, ödeme buyruğunun bildirisinden evvel ödeme yapıldığı kabul edilerek yazılı halde karar verilmesi yöntem ve yasaya muhalif görülmekle Adalet Bakanlığının kanun faydasına bozma istemi kabul edilerek mahkeme kararının kanun faydasına bozulması gerekmiştir. Kararın kanun faydasına bozulmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.”
 

KAYNAK: İHA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir