Proje bazlı desteklerde 5 milyar lira yatırım harcamasından sonra ”kısmi tamamlama” işlemi yapılabilecek

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, enerji desteği ödemesi, eski dönem borçları, gecikme faizleri, ceza bedelleri, nakliye, iletim, dağıtım, vergi fon ve benzeri harcamalar hariç, enerjinin temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedelinin tamamı ödenmiş faturadaki enerji tüketim harcaması esas alınarak yapılacak.

Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, yatırımcı tarafından talep edilmesi halinde, yatırımın kısmen işletmeye geçişinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen en az iki eksper tarafından yerinde tespit edilmesiyle yatırımın tamamlanma vizesinden önce de başlanabilecek.

Yatırım süresi asgari 10 yıl olarak belirlenen ve entegrasyonu sağlanan fazlardan oluşan yatırımlar için de bazı kararlar alındı. Bu kapsamda, asgari 5 milyar lira yatırım harcamasının gerçekleştirilmesini takiben kısmi tamamlama işlemi yapılabilecek. Kısmi tamamlama işlemi, yatırımın her bir fazı için Bakanlıkça görevlendirilen en az iki eksper tarafından yatırım yerinde yapılan tespite istinaden gerçekleştirilecek. Kısmen işletmeye geçiş, belirtilen kısmi tamamlama koşullarının sağlanmadığı durumda “kısmi tamamlama” olarak değerlendirilmeyecek ancak bu işlemin yapılmış olması, kısmen işletmeye geçildiğini de ifade edecek.

Karar, 11 Kasım 2016’dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

– TEBLİĞDE DE DÜZENLEME YAPILDI

Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, kısmen işletmeye geçildiğinin tespit edilmesi veya tamamlama vizesinin yapılmasını takiben yatırımcıya ait bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini izleyen aydan itibaren başlanacak ve uygulamanın ilk başladığı ay esas alınarak yatırım teşvik belgesinde belirtilen süre kadar yararlandırıldıktan sonra uygulamaya son verilecek.

Kısmen işletmeye geçişe istinaden sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için kullanıcılar tarafından Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi uygulamasında yer alan tanımlı alanlar doldurulacak ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca talep edilmesi halinde ilgili belgelerin sisteme yüklenmesi gerekecek.

Kullanıcı talebinin ardından kısmen işletmeye geçildiği ve ilave istihdam sağlandığı Bakanlıkça görevlendirilen en az iki eksper tarafından yatırım yerinde tespit edilip, tespite ilişkin ekspertiz raporu onaylanınca sigorta primi işveren hissesi desteği uygulaması başlatılacak.

Kısmen işletmeye geçişe ilişkin tespit işlemi azami yılda bir defa yapılabilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir