Türkiye sürdürülebilir gıda sistemi için yol haritasını belirledi

Pakdemirli, “Sürdürülebilir Gıda Sistemlerine Doğru Türkiye’nin Ulusal Yol Haritası”nın tanıtımına çevrim içi katıldı.

Dünyanın son yıllarda gıda güvensizliğine neden olan bir dizi küresel sorunla yüzleştiğinin altını çizen Pakdemirli, gelecek nesilleri de düşünerek mevcut gıda sistemlerinin sürdürülebilir hale dönüştürülmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Pakdemirli, insan tüketimi amacıyla üretilen gıdanın her yıl yaklaşık üçte birine denk gelen 1,3 milyar tonunun, sosyal, ekonomik, çevresel ve en önemlisi iklim değişikliğine bağlı sorunlar nedeniyle kayba uğradığına ve israf edildiğine işaret ederek, “Dünya üzerindeki toprakların yaklaşık üçte birinin bozulmaya uğradığı, iklim değişikliği ile birlikte, ormansızlaşma, çölleşme, erozyon, biyolojik çeşitliliğin azalması ve yaşamak için gıdaya olan ihtiyacımız olduğu düşünüldüğünde, sınırları olan mevcut gıda sistemlerimizi, küresel ve ulusal ölçekte dönüştürmemiz ve sürdürülebilir hale getirmemiz zorunlu hale gelmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

Eylül 2021’de düzenlenen Gıda Sistemleri Zirvesi kapsamında yürütülen tüm çaba ve girişimleri desteklediklerinin altını çizen Pakdemirli, “Zirve kapsamında ülkenin gıda sistemlerini iyileştirmek ve daha sürdürülebilir hale getirmek için üretici örgütlerimizin güçlendirilmesi ve üretimde verimliliğin arttırılması, üreticilerimizin gelir düzeylerinin yükseltilmesi gibi birçok konuda gelişmeye açık alanları tespit ettik. 2030 yılına kadar sürdürülebilir bir şekilde gıda sistemlerimizin iyileştirilmesi için öncelikli olarak, çevre ve doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımı, sürdürülebilir tüketime geçiş, gıda kaybı ve israfının önlenmesi, halk sağlığı ve gıda güvenilirliğinin geliştirilerek sağlanması, özellikle kırsal alanlarda yoksulluğun azaltılması, gıda krizlerine karşı gıda sistemlerimizin dayanıklılığının artırılması konularına odaklanacağız.” ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, gıda sistemlerinin iyileştirilmesi için kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, meslek odalarından üreticilere kadar geniş bir yelpazedeki paydaşların görüşleriyle hazırlanan ulusal yol haritasının içerdiği 10 öncelikli hedefi şu şekilde sıraladı:

“Güvenilir ve besleyici gıdaya özellikle hassas grupların adil erişiminin geliştirilmesi, yenilikçi yöntemlerle denetim ve kontrolleri güçlendirerek halk sağlığı ve gıda güvenilirliğinin geliştirilmesi, tarım ve gıda sektöründe tedarik ve değer zincirinin sürdürülebilirliğinin teşvik edilmesi ve gıda kaybı ve israfının azaltılması, tüketicilerde bilinçliliğin artırılması ve sürdürülebilir tüketimin teşvik edilmesi, iklim değişikliğine uyumlu üretim modellerinin iyileştirilmesi, su kaynaklarının verimli kullanılması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanılması, tarım ve gıda sektöründe dezavantajlı gruplar için daha kapsayıcı politika ve tedbirler geliştirilmesi, kırsal hayatın canlandırılması, iklim değişikliği, doğal afetler ve beklenmeyen krizlere karşı gıda sistemlerinin dayanıklılığının artırılması.”

Türkiye’nin yol haritasında öncelikli 10 hedefe ulaşabilmek için ortaya koyulan eylemler arasında, besin değeri yüksek, yeterli ve güvenilir gıdaya herkesin makul fiyatlarla erişimi, iklim değişikliği ve doğal afetler kaynaklı acil durumlara ve gelecekteki krizlere karşı gıda güvenliğin sağlanması gibi konuların yer aldığına dikkati çeken Pakdemirli, “Gıda sistemlerinin dönüştürülmesinin, hem ulusal hem de küresel ölçekte iletişim ve iş birliklerinin geliştirilmesi ile başarılabileceğine inanıyoruz.” dedi.

– “FAO, TÜRKİYE’YE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEK”

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, FAO’nun, Türkiye’nin ulusal gıda sistemlerinin geliştirilmesi konusunda Türkiye’ye destek vermeye devam edeceğini belirterek, “Ümit ediyorum ki bu ulusal yol haritası hepimizin kılavuz belgesi olacaktır.” diye konuştu.

BM Türkiye Mukim Koordinatör Vekili Alvaro Rodriguez de sürdürülebilir gıda sistemlerinin israfı azaltacağını ve tüketicilerin akıllı gıda alışverişi yapmalarını sağlayacağını vurgulayarak, “Türkiye’nin ulusal yol haritasını başlatacağımız bugünkü etkinlik bu süreçte önemli bir kilometre taşı olacak. Türkiye’deki BM ofisi olarak Bakanlık ve sektördeki diğer ortaklarla iş birliği yapmaya hazır ve kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

BM Gıda Sistemleri Zirvesi Diyalogları Başdanışmanı David Nabarro da gıdanın her yıl dünya genelinde 20 trilyon dolarlık sosyal ve ekonomik maliyet yarattığına işaret etti.

Ulusal ve küresel düzeyde diyalogların gerçekleştirilmesinin önemine değinen Nabarro, “148 ülke çok taraflı bir diyalog oluşturdu ve Türkiye bunun çok iyi bir örneği. Ülkelerin gıda sistemlerin dönüşümüne yönelik yol haritalarını belirlemeleri gerekiyor. Gıda sistemlerinin dönüşümü çoğunlukla siyasi süreçtir. Ülkenin en az yarısının bu diyalogun parçası olması gerekiyor. Biz de burada paydaşlarımızı artırmalıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan da “Ulusal yol haritamızı kitap haline getirdik. Önümüzdeki günlerde Türkçe tercümesiyle bakanlığımızın internet sayfasında yer alacak.” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir