ÖTV muafiyetli araçlar için bilinmesi gerekenler

Engelli bireylerde ÖTV muafiyetinin neye nazaran belirlendiği konusunda bilgi veren Dinçer Kılıç, “Özellikle 2022 yılında, ÖTV muafiyetli araçlara ilginin hayli yüksek olduğunu görmekteyiz. Lakin ÖTV muafiyetinin ve gerektirdiği koşulların kimi bireyler için tam anlaşılamaması durumuyla karşı karşıyayız. Özel Tüketim Vergisinin kısaltılmış hali olan ÖTV, pek çok mal ve hizmetin satışında ödenmesi zarurî tutulan bir harcama vergisidir. Aşikâr başlı birtakım eserlerin satışında Özel Tüketim Vergisinin ödenmesi de mecburî kılınmıştır. Özel Tüketim Vergisinin ödenmesi noktasında indirim ya da muafiyet üzere çeşitli istisnai durumlar da görülebilir. ÖTV vergisinden muaf olabilmek için devlet tarafından belirlenen çeşitli şartların sağlanıyor olması gerekir. 2018’de yürürlüğe giren yeni yasaya nazaran, ÖTV muafiyetinden yararlanmak için tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış sıhhat raporunda mahzur oranının yüzde 90 ve üzeri olması gerekmektedir. Bu bireylerin araç kullanmasının mümkün olmadığı durumlarda, 3. dereceye kadar yakınları da B sınıfı bir ehliyet sahibi oldukları sürece, engelli bireye ilişkin bu araçları kullanabilmektedirler. Tüm beden işlev kaybı oranı yüzde 90 ve üzeri mahzur sahibi bireylerin raporlarında, araç kullanmalarına pürüz bir durumlarının olmadığının belirtilmesi ve B sınıfı ehliyet sahibi olmaları kaydıyla, kendilerinin de bu araçları kullanmaları mümkündür. Raporda belirtilen ortopedik pürüz oranı yüzde 40 ve üzerinde olan engelli bireylerin bu istisnadan faydalanabilmesi için, kişinin pürüzüne özel aksam ile hazırlanmış aracını kendisinin kullanmasına mani bir durumun olmadığı açıkça belirtilmiş olmalıdır. Lakin bu şartla ÖTV muafiyetinden faydalanarak araç sahibi olabilir ve bu araçları kendileri kullanılabilirler” dedi.

ÖTV indiriminden faydalanmak için bireylerin sahip olması gerekenler ve ÖTV indirimiyle alınan araçların satışı hakkında konuşan Kılıç, “ÖTV indirimi sırf engelli bireyin şahsına tanınmış bir haktır. Bu indirimden yararlanmak isteyen bireylerin aracı kesinlikle kendi üzerlerine almaları gerekmektedir. Yüzde 40 ve üzeri ortopedik mahzur oranına sahip bireylerinse bu istisnadan faydalanabilmesi için, kişinin pürüzüne özel aksam ile hazırlanmış aracını kendisinin kullanmasına mani bir durumun olmadığı Engelli Sıhhat Heyeti raporunda açıkça belirtilmiş olmalıdır. Tıpkı vakitte, bu bireylerin B sınıfı bir ehliyete sahip olmaları gerekmekte. Pürüz oranı yüzde 90 ve üzerinde olan malul ve engellilerin yaşıyla ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır. Engellilik derecesi (tüm beden işlev kaybı oranı) yüzde 90’ın üzerinde olan tüm engelliler tarafından birinci iktisap edilecek, yani birinci satın alınacak araçta ÖTV istisnasından yararlanmak mümkündür. Tüm binek araba modellerinde motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken Özel Tüketim Vergisi ve öteki her türlü vergiler dâhil bedelin 450 bin 500 TL’nin altında olması gerekmektedir. Özel Tüketim Vergisi muafiyeti ile alınan araçlar, satış süreçleri gerçekleştikten sonra 5 yıl boyunca satışa çıkarılamaz. Buna karşın şayet aracın satılması isteniyorsa bu durumda satış süreçleri gerçekleştirilmeden evvel aracın ÖTV fiyatının ödenmesi mecburî tutulmuştur” halinde konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir